All HD.PE RUBBISH BINS

swing_50(3)

HD.PE RUBBISH BINS Subcategories

BIN ACCESORIES
BIN ACCESORIES

CLINICAL WASTE BIN
CLINICAL WASTE BIN

HANGING BIN
HANGING BIN

LEACH BIN
LEACH BIN

RECYCLE BIN
RECYCLE BIN

RUBBISH BINS
RUBBISH BINS

STEP BIN
STEP BIN

WHEELED BIN
WHEELED BIN

HD.PE RUBBISH BINS Products

AKASIA 75 c/w PE Inner Bin-Black
AKASIA 75 c/w PE Inner Bin-Black

CODE : SP A0040

ALAMANDA 80 (TYPE A)
ALAMANDA 80 (TYPE A)

CODE : SP B0017

ALAMANDA 80 (TYPE B)
ALAMANDA 80 (TYPE B)

CODE : SP B0018

ASHTRAY BIN 22 c/w G.I. Inner Bin
ASHTRAY BIN 22 c/w G.I. Inner Bin

CODE : A0009

ASOKA 68 c/w PE Inner Bin-Black
ASOKA 68 c/w PE Inner Bin-Black

CODE : SP A0033

BASKET 10
BASKET 10

CODE : SP A0002

BED SIDE BIN
BED SIDE BIN

CODE : SP A0001

BIO HAZARD 18
BIO HAZARD 18

CODE : SP E0003

BIO HAZARD 35
BIO HAZARD 35

CODE : SP E0004

BIOHAZARD 10
BIOHAZARD 10

CODE : SP E0002

WhatsApp WhatsApp us
Call Now
Directions